Растеж с гарантиран паричен поток

Надеждният партньор за търговско финансиране за индивидуални решения за паричните потоци, които дават възможност за развитие на бизнеса ви.

Експортен Факторинг

Какво е експортен факторинг?

Нашите решения отключват капитал за вашия бизнес, за да можете да бъдете компанията, която искате да бъдете.

Експортен Факторинг

Какво е експортен факторинг?

Нашите решения отключват капитал за вашия бизнес, за да можете да бъдете компанията, която искате да бъдете.

Финансиране на веригата за доставки

Какво представлява финансирането на веригата на доставки?

Оптимизираме паричния поток, за да може цялата верига за доставки да работи по най-добрия начин.

Кои сме ние

Tradewind

Предоставяме на клиентите си решения за финансиране, които улесняват правенето на бизнес. Обслужвайки предимно малки и средни по размер клиенти в различни категории продукти и услуги, нашата мисия е да подобрим паричните потоци.

Изработен по поръчка

Адаптираме финансирането според вашите уникални нужди. Гъвкавостта е в основата на нашите услуги.

Глобален фокус

Със служителите си на 4 континента ние предоставяме международно ноу-хау и възможности при взаимоотношенията с кредиторите.

Местен опит

Като компания, ръководена от основател и предприемач, ние разбираме нуждите на малките и средните предприятия на пазарите по целия свят.

Нашето финансиране е мащабируемо и може да расте заедно с вашата компания.

Развитието на бизнеса е основен приоритет на нашите клиенти. Ние сме подготвени да увеличим финансирането с увеличаването на продажбите ви.

0 %
В световен мащаб 72,5% от плащанията закъсняват.

Купуваме фактурите на вашата компания и ви изплащаме авансово до 95% от сумата по фактурата.

0
Средни дни до получаване на плащането.

Вместо да чакате плащане от купувачите, бизнесът ви може да разполага с достатъчно капитал.

0 %
от МСП фалират поради лошо управление на паричните потоци.

Нашите решения преодоляват разликата в паричните потоци, като ви позволяват да поддържате дълги срокове на плащане с купувачите си и да плащате на доставчиците си навреме.

Без закъснели плащания

Получавате плащане в рамките на 24-48 часа след изпращане на фактурата.

Динамично финансиране

Нашите услуги не са заеми, така че за много компании нашето финансиране не се показва в техния баланс като дълг.

Бърза и лесна настройка

Нашите местни експерти спазват разпоредбите на всяка страна, в която работим, и предлагат подходящи услуги, като контрол на валутното регулиране.

Подпомагано финансиране

Имате рационализиран работен процес, тъй като ние извършваме събиране, напомняне и счетоводство от ваше име.

Експортен Факторинг

решава краткосрочни проблеми с паричните потоци.

Можем да решим краткосрочните проблеми с паричните потоци, като закупим фактурите на вашата компания срещу аванс до 95% от общата стойност на фактурата. След това събираме цялата сума от клиента ви при настъпване на падежа на фактурата. След като фактурата бъде платена изцяло, ние ви изпращаме остатъка от сумата.

Финансиране на веригата за доставки

поддържа съоръжения, базирани на задължения, вземания и инвентар.

В допълнение към факторинга на вашите вземания по експортни сметки можем да финансираме и цялата ви верига на доставки. Нашите програми за глобално финансиране на веригата на доставки могат да подкрепят обекти, базирани на задължения, вземания и инвентар. Като използваме финансиране на поръчки за покупка, кредитиране на запаси, акредитиви и структурирани гаранции, нашето финансиране помага за съгласуване на нуждите на купувачите и продавачите.

Централизирана обработка на плащанията

Документацията е опростена, тъй като плащането се извършва на едно лице, докато се работи с множество доставчици.

Финансиране на чуждестранни доставчици

Предоставяме финансиране на чуждестранни доставчици въз основа на вашата кредитоспособност и финансова сила.

Гъвкаво уреждане

Вашите доставчици получават предсрочно плащане на по-ниска цена, тъй като можете да използвате задбалансовия си кредит.

По-широк набор от доставчици

Можете да работите с по-малки доставчици и да сключвате договори директно с тях; вашият наличен набор от доставчици е по-широк.

Нашите клиенти

Специални предимства за всеки тип компания

Висок растеж

Висок растеж

Бързоразвиващите се компании се нуждаят от гъвкави решения за финансиране, при които ликвидността расте заедно с продажбите. Осигуряваме паричен поток веднага след фактурирането.

Международен

Купуване и продажба в международен план

Финансирането на международни продажби не се предлага от много банки, факторинг и финансови компании. Ние разполагаме с глобална мрежа от местни експерти и познаваме специфичните за всяка страна разпоредби.

Капиталоемки

Малки или капиталоемки активи

Често търговските дружества имат малко физически стоки, но много поръчки и вземания. Ние използваме тези вземания за оборотен капитал.

Преодоляване на разликата в паричния поток

Силно портфолио от купувачи

Финансираме предимно въз основа на кредитоспособността на вашите клиенти и не проверяваме компаниите според традиционните стандарти за оценка на кредитоспособността и риска.

Разнообразието и отдадеността определят нашия екип.

Като глобална компания Tradewind се основава на разнообразен екип от хора с различен произход. Служителите ни всеки ден внасят на работното си място всеотдайна съсредоточеност и своя опит в областта на международната търговия и финансите.

René Pastor

Нашите клиенти са на първо място. Дългогодишният ми опит в областта на търговското финансиране ме е научил, че ако се мисли творчески, може да се намери решение дори на най-сложните сценарии. Клиентите ни ценят заради способността ни да отговаряме на техните уникални изисквания.

René Pastor
President of Global Commercial

Често задавани въпроси

Разходите за факторинг се състоят от такса за факторинг, лихвен процент за предварително финансиране и такса за проверка на лимита.


Таксата за факторинг се начислява върху брутните продажби и варира от 0,3% до 0,75% на месец, в зависимост от продажбите за факторинг, срока на плащане и портфейла на длъжниците.

Четирите най-важни изисквания за факторинг са:

 
  • Фактурираната услуга или доставка на стоки трябва да бъде предоставена без възражения и в пълен размер
  • Вземанията не трябва да бъдат преотстъпвани или обременени с права на трети лица
  • Срокове за вземане от 14 до 120 дни
  • Положителна кредитна оценка на факторинг компанията и нейните длъжници

При така наречения истински факторинг (или известен също като факторинг с пълна услуга), вземанията се прехвърлят на Tradewind и Tradewind поема пълния риск от неизпълнение (риск del credere). Доставчикът носи отговорност само за правния статус на прехвърлените вземания.

По принцип нищо не се променя за вашия клиент. Вие просто информирате клиента си за новите данни за сметката, така че единственото нещо, което се променя, е банковата сметка, към която трябва да плати. Вашите клиенти ще продължат да обсъждат въпроси относно стоки и услуги с вас.

Tradewind може да предложи професионално управление на вземания с най-високо ниво на надеждност чрез своята глобална мрежа. Откритите фактури се реализират ефективно от писменото напомняне до телефонния разговор с длъжниците.

Нека се свържем с вас.

Намерете подходящото решение за търговско финансиране, което е съобразено с нуждите на вашата компания.

Първоначална дискусия и оферта

Заедно с вас определяме нуждите ви и намираме индивидуално решение.

Обработваме вашата заявка в тясно сътрудничество, за да определим общите подробности. Въз основа на това ви представяме оферта.

Предоставяне на документи

В много случаи за заявлението са необходими само последните годишни финансови отчети, бизнес анализът за текущата финансова година и списък с отворени позиции.

След изясняване на всички въпроси се пристъпва към представяне на окончателните документи за надлежна проверка и подписване на договора.

Плащане

В бъдеще изпращате стоките на клиента и събирате документите за доставка. Ще ни предавате фактурите и транспортните документи и ще получавате плащане до 95% от сумата на фактурата всеки път след проверка на документите. Ние ще преведем разликата, след като получим плащането от клиента.

Вашите данни за контакт
Вашето съобщение

Политика за поверителност

Прочетох Политиката за поверителност и я приемам.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Не пропускайте информация по теми като експортен факторинг, финансиране на веригата на доставки и много други.