Ihracat finansmanına ilave olarak, Tradewind sizin tüm tedarik zincirinizin finansmanını yapabilir.

Tradewind kullandığı doğru finansman teknikleriyle işletme sermayenizin en vermili şekilde kullanımını sağlar. İhracat faturalarının finansmanı yanında, sizin kredibilitenizi kullanarak yurt dışındaki tedarikçilerinize hammadde stok finansmani da gerçekleştirir.

Global Finansman ürünlerimiz ile alacaklarınıza, borçlarınıza ve stoklarınıza destek verilir.

İhracat Finansmanı, sipariş finansmanı, stok finansmanı, akreditif finansmanı, yeniden yapılandırma, tedarik zinciri finansmanı ile gerek alıcıları gerek tedarikçileri içine alan programlarla tüm tedarik zincirinizdeki riskler minimize edilir.

Supply  Chain  Finance  Tr

Yukarda belirtilen tüm ihracat fazlarını içeren finansman ürünleri

İthalat Finansmanı

İhracat faturalarınızın finansmanına paralel olarak, mal satın aldığınız tedarikçi firmalara akreditif ya da vesaik karşılığında ön ödemeler yapılır. Bu metot özellikle hızlı büyümenin olduğu ya da sezonlar satışların olduğu iş modellerine uygundur.

Stok Finansmanı

Yüksek oranda stok tutmak zorunda olan firmalara, fiziki olarak mevcut bulunan stoklarına istinaden finansman sağlanır. Bu finansman metodu ön ödeme oranları ya da yapılan para transferleri ayarlanarak geri ödeme ve nakit akışı planlanır.

Satıcı Finansmanı

Güçlü mali yapısı olan, 500 milyon $ ve üzeri cirosu bulunan firmalara Tradewind Satıcı Finansmanı ( Ters factoring olarak ta bilinir yani alıcı firmanın garantörlüğünde, tüm tedarikçilerinin finansmanı yapılır)

Firmalar ile bilanço dışı kriterler değerlendirilerek yapılan bu anlaşmalar her iki tarafa da kazan-kazan yaklaşımı sunar. Firma, hem tedarikçilerine uzun vadelerde ödeme yapabilir ve hem de bu uzun vadeler Tradewind taradından düşük maliyetlerle fonlanır.

Faydalar

Finansman ürün ve programlarimız hem sizin hem de tüm mal aldığınız ve mal alim-satımı yaptiğiniz çalışma sermayelerini vermili kullanmanızı sağlayan çözümler sunar.

Tedarik zinciri finansmanının faydaları >>