İhracat Finansmanının Yararları

Tradewind ihracat faturalarınız karşılığında %95’e varan ön ödemeler yaparak kısa vadeli likidite kaynağı sağlamaktadır. Alıcınızdan faturanın tamamını tahsil ettiğimizde geri kalan bedelinde ödemesi gerçekleştirilir.

 • Ödemeleriniz 24-48 saat içerisinde, kimi özel durumlarda daha kısa sürede yapilabilmektedir.
 • Yapılan ön ödemeler bilançolarınızda banka kredisi olarak deg.
 • Finansman yapılırken alıalarınızın kredibilitesi göz önünde bulundurulur.
 • Yapılan finansman işletmenizin büyüme oranıyla eş orantılı olarak arttırılır.
 • Verimli iş akışımız ile sizin adınıza tahsilat, alacak takibi ve Muhasebe kayıtları tutulur.
 • Alıcınızın ödeme güçlüğüne düşmesi, ödemelerini geciktirmesi gibi durumları sorun etmeyip sadece ana faaliyetinize konsantre olursunuz.
 • Alıcılarınıza uzun ödeme vadeleri teklif edebilir , ve size yüksek montanlı sipariş veren alıcıların tekliflerini kabul edebilirsiniz.
 • Başvuru ve finansman süreçleri bankaların kredi süreçleri ile karşılaştırıldığında daha hızlıdır.
 • Yerel uzman çalışanlarımız ilgili ülkelerin yasal düzenlemelerini yakından tailıip etmekte ve ülke yönetmelikleri dahilinde işlemlerigerçeklestirmektedirler.


Tedarik Zinciri Finansmanı Faydaları

İhracatlarınızn finansmanı yanında Tradewind sizi tüm tedarik zincirinizin finansmanını yaparak ta desteklemektedir. Bu satın Alım zincirinizde tüm borç, alacak ve stoklarınız finasmanı gerçekleştirilmektedir.

 • Tüm satın alım kanalınızdaki dokümantasyon süreçleriniz basitleştirilerek yönetilir.
 • Sizin kredibiliteniz baz alınarak yurt dışı tedarikçileriniz finansmanı gerçekleştirilebilir.
 • Tedarikçiniz erken ödemeye kavuşarak peşin alım indirimlerinden yararlanabilirsiniz.
 • Tedarikçiniz hızlı kavuştuğu finansman sayesinde üretim kapasitesini arttırarak sizin siparişlerinize daha çabuk cevap verebilir.
 • Tedarikçiniz size vade verebilir ya da vadelerinizi uzatabilir.
 • Tedarikçiniz ulaştığı finansman ile mali verilerini düzeltip, kendi kredibilitesini üzerinden sizinle ticaretini devam ettirebilir.
 • Tedarikçiniz yüksek ön ödeme tutarlarına hızlı bir şekilde ulaşır.
 • Tedarik Zinciri finansmanı tutarlarda da satın alım yapmanızı sağlayacağı için tedarikçi sayınızı ve seçeneklerinizi arttırmanızı sağlar.
 • Ofislerimizin olduğu ülkelerden satın alım yaparak, maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 • Akreditifli ödemelerde karşılaşılan rezaerve düşme sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Tedarik zinciri finasmanı ile alıcı ve satıcı tarafındaki riskler minimize edilir.