Peter Maerevoet

Главен финансов директор и Главен изпълнителен директор за Азия
Като главен финансов директор и главен директор "Човешки ресурси" отговарям за глобалните функции в областта на финансите и човешките ресурси, които включват контролинг, отчетност, набиране на персонал, планиране на таланти и организационно развитие. Също така отговарям за контрола върху азиатския пазар.

Пренасям най-добрите практики от утвърдени компании и задълбочено разбиране за глобалните бизнес стратегии. Преди да се присъединя към Tradewind през 2016 година, работих за Procter & Gamble в Белгия, където изпълнявах различни финансови функции. След това се присъединих към Levi Strauss в Сан Франциско, САЩ като VP of Global Supply Chain Finance, където осигурявах финансово ръководство по отношение на стратегията за снабдяване и оптималната организация на веригата за доставки.

Завършил съм университета University of Antwerp в Белгия, където получих магистърска степен по икономика. Говоря немски, английски, холандски и френски език.

Разнообразието и отдадеността определят нашия екип.

Като глобална компания Tradewind се основава на разнообразен екип от хора с различен произход. Служителите ни всеки ден внасят на работното си място всеотдайна съсредоточеност и своя опит в областта на международната търговия и финансите.