Mario Voss

Главен оперативен директор
Като главен оперативен директор отговарям за ежедневните операции, управлението на свързаните с тях рискове и възможности и осигуряването на рентабилност. Ръководя и съчетавам областите на операциите, управлението на транзакционния риск, информационните технологии и разработването на софтуер с ясен фокус върху стратегическото усъвършенстване и непрекъснатото подобряване.

Преди да се присъединя към Tradewind през 2017 г., работих за WestLB AG, бивша една от най-големите търговски банки в Германия, където заемах различни длъжности в областта на глобалните операции и управлението на проекти. След това се присъединих към ABN AMRO Commercial Finance, а по-късно към Bibby Financial Services като ръководител на отдел „Операции“ и отговарях за оперативния бизнес, като същевременно придобих обширни познания и опит в глобалната факторинг индустрия.

Завършил съм информационни технологии и бизнес администрация в университет за дистанционно обучение в Хамбург. Говоря немски и английски език.

Разнообразието и отдадеността определят нашия екип.

Като глобална компания Tradewind се основава на разнообразен екип от хора с различен произход. Служителите ни всеки ден внасят на работното си място всеотдайна съсредоточеност и своя опит в областта на международната търговия и финансите.