Klarissa Blatnik

CEO Европа
Като регионален главен изпълнителен директор за Европа и Турция ръководя стратегията, растежа и рентабилността на региона, като същевременно управлявам цялостната дейност.
Klarissa Blatnik - Regional CEO Europe

Отговарям и за изпълнението на глобалната търговска стратегия на групата. В тази си роля предоставям напътствия за стратегическите и оперативните насоки на търговските екипи, екипите за обслужване на клиенти, портфолиото и развитието на бизнеса.

Опитът ми идва от сферата на международната търговия със стоки. Преди да се присъединя към Tradewind, работих като оперативен директор в Hargreaves Services в Обединеното кралство, където ръководех всички дейности, свързани с ключови клиенти от стоманодибивната индустрия в Азия, включително водене на преговори за сключване на договори и оптимизиране на отношенията с доставчиците. Преди това заемах длъжността оперативен директор в Coeclerici Asia в Сингапур, където помагах в ръководенето на азиатско-тихоокеанския пазар на въглища за компанията. В допълнение към управлението на глобалните операции, давах съвети за управление на риска и подобряване на процесите с цел увеличаване на маржа на печалбата.

Говоря английски, немски и френски език и притежавам сертификати по управление на проекти и качество.

Разнообразието и отдадеността определят нашия екип.

Като глобална компания Tradewind се основава на разнообразен екип от хора с различен произход. Служителите ни всеки ден внасят на работното си място всеотдайна съсредоточеност и своя опит в областта на международната търговия и финансите.