Job Function: Регионален главен изпълнителен директор - Далечен Изток